Obchodní podmínky

Jezdecké potřeby Martina Adamcová
Mlýnská 1490
280 02 Kolín
tel.: +420 728 322 322
obchod@kabatova.cz

IČ:71407154

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Zákazník učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené dodavatelem. Vztahy mezi zákazníkem a dodavatelem (viz níže) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Seznam zboží na stránkách www.kabatova.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Všechny ceny uvedené v katalogu jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem nebo SMS zprávou, o odeslání zboží na Vámi definovanou adresu budete taktéž informováni e-mailem nebo SMS zprávou.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob dopravy

Dopravu na určenou trasu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky.

Objednané zboží je možné vyzvednout na prodejně, nebo zaslat prostřednictvím České pošty.

Osobní odběr

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně (Jezdecké potřeby Martina Adamcová, Mlýnská ulice 1490, 280 02 Kolín) rezervováno. Osobní odběr je možné provést na adrese dodavatele v předem dohodnutém termínu. Při osobním odběru je možné zboží zaplatit hotově až na místě.

Česká Pošta - Cenný balík nebo balík Do ruky

Dodání balíku garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Běžný rozvozový čas u toho typu dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Tímto způsobem je možné zavážet zásilky do 30 kg. Doprava je hrazena zákazníkem ve výši 120,- Kč. V případě platby dobírkou se platba navyšuje o 50,- Kč.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zákazník bude o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

Záruční podmínky

Dodavatel poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Délka záruky

Konkrétní délky záruk produktů nalezne zákazník vždy na dodacím nebo záručním listu. Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může být záruční lhůta delší.

Místo a způsob uplatnění reklamace

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list vystavený dodavatelem, je místem uplatnění reklamace provozovna dodavatele Jezdecké potřeby Kabátová, Mlýnská ulice 1490, 280 02 Kolín. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

Při reklamaci zboží, které nemá záruční list výrobce a bude zasláno na adresu dodavatele, je nezbytně nutné přiložit: Doklad o nákupu zboží (faktura), záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven), popis závady nebo důvod zaslání zboží.

Doručení reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno, dopravu hradí dodavatel.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím „osobního odběru“ bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.kabatova.cz či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu dodavatele kabatova@kabatova.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vrácené zboží.

V případě, že je zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část, bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné obchodní podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.kabatova.cz stejně jako v provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.